Dane cross tänker på att tillfredsställa sitt sug efter sex